Teplota, relativní vlhkost vzduchu a intenzita osvětlení

Hodnoty naměřené za posledních 24 hodin